top of page

Nyhetsarkiv
Aktuelt

21. apr. 2022

Bioregion Institute samarbeider med regioner og byer for å kartlegge deres viktigste verdikjeder med sikte på å redusere og gi verdi til avfallsstrømmer, utvikle sirkulære strategier eller redusere størrelsen på industrielle produksjonssløyfer.

Vi har flyttet inn med Bioregion Institute. Studio Noor tror at for å gjøre store endringer, må vi samarbeide på tvers av fagfelt og kompetanse. Visjonen til BiOi er i tråd med vår visjon og hva vi tror på, og vi ble derfor veldig engasjert og ser potensialet til å samarbeide for å skape bedre prosjekter for Bergen. ​ Studio Noor skal være en del av Bioregion residentprogram; «Bioregion Residency er et designdrevet forskningsprogram for biomaterialer, sirkulær og bioøkonomi, som er vert for materialprosjekter drevet av likesinnede PhD-kandidater, unge forskere og praktikere.»


Bergen kan være en frontfigur når det kommer til å teste nye og bedre ideer samt lage et nettverk som fører til bedre løsninger. Ideen er å skape et fellesskap for design, forskning og innovasjon, som kan ta fatt på samfunnsutfordringene vi står overfor i dag og finne løsninger for fremtiden. Dette ønsker vi å ta del i for å skape de store endringene som samfunnet trenger. ​ Les mer om BiOi

bottom of page