top of page

Nyhetsarkiv
Aktuelt

28. apr. 2023

Vi spør oss om hvordan vi kan få inn ombruksmaterialer på framtidige prosjekter. Målet her er å erstatte nye materialer med ombruk og gi ny verdi til avfallsmaterialer. 

Vi jobber for tiden med å få opp pilotprosjekter innen ombruk. Hvert år tar BIR inn store mengder med byggematerialer som blir kastet og brent. Dette er overskuddsmaterialer som fint kan brukes i nye prosjekter. Studio Noor, BIR, Grønneviken og Nordnes Verksteder har derfor gått sammen for å finne løsninger på denne problemstillingen. 


Her spør vi oss om hvordan vi kan få inn ombruksmaterialer på framtidige prosjekter. Målet her er å erstatte nye materialer med ombruk og gi ny verdi til avfallsmaterialer. 


Studio Noor: Interiørarkitekt

Studio Noor jobber hardt for å skape sirkulære løp på våre interiørprosjekter.  Vi startet derfor dette samarbeidsprosjektet for å få et system innenfor ombruk.

I pilotprosjektet vil Studio Noor komme inn som interiørarkitekt og designer. Her kan vi hjelpe dere å finne gode løsninger i form av spesialdesign, installasjoner og utsmykning av materialer fra BIR. 


BIR: Miljøstasjon

BIR jobber målbevisst for å skape ny verdi av materialer som kommer inn på deres miljøstasjoner. Derfor er de villig til å gå det ekstra steget med å hente ut og donere materialene som er beskrevet av Studio Noor til pilotprosjektet før det går i containeren. 


Grønneviken og Nordnes Verksteder: Produksjon

Både Grønneviken og Nordnes Verksteder tilbyr arbeid til mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Her har de produksjon innen trevirke, tekstil, keramikk og metall. De vil ta designet som blir laget og gjøre det om til produkter ut fra avfallsmaterialer. Med fokus på høy kvalitet og inkludering ser vi på dem som et viktig ledd i pilotprosjektene. 

bottom of page