top of page

Lab. 

P r o d u k t u t v i k l i n g

Studio Noor utvikler produkter som samsvarer med et sirkulært løp. Ved å se til produktets og materialets levetid, kan vi redusere energibruk og forurensing. Dette ved å designe produkter som kan endres, videreføres eller brytes ned. Her er målet å se på problematikken rundt avfall og restmaterialer, samt utarbeide og eksperimentere med organiske og teknologiske materialer. Varighet, funksjonalitet og form skal ikke gå på kompromiss av estetikk. Vi ønsker å utvikle produkter som gjør hverdagen bedre og har en positiv påvirkning på mennesker og miljøet.

5b426dae-b759-4784-a2a3-40f54748e56e_rw_1920.jpg

 

Fjørao

#materialforskning

Uten navn 2.png

Kalk it

 

Kalk it - Kommer snart

#materialforskning

bottom of page